En | Fa

معرفی شرکت هولدینگ

شركت سرمايه گذاري توسعه سپاهان در سال 1375 در اصفهان، مهد فرهنگ و هنر و تمدن اسلامي و ايراني تأسیس گردیده و هم اکنون با داشتن 22 شرکت زیر مجموعه به عنوان یک هولدینگ به فعالیت درچهار گروه عمرانی، بازرگانی، صنعتی و معدنی می پردازد.
این مجموعه، نمادی آشکار از مشارکت بخش خصوصی در رشد صنعتی و اشتغال زایی و توسعه اقتصادی ایران اسلامی است كه البته با تأسيس دفاتر و شركتهاي متعدد در كشورهاي ديگر از جمله چين، تركيه ، دبي و ... به توسعه گستره حضور جهاني خود مي انديشد.
در طول سالهاي فعاليت،‌ هولدینگ توسعه سپاهان موفق گرديده طي مطالعه جامع بازار هدف و نياز سنجي گسترده در جامعه، با برنامه ریزی استراتژیک، بر بخشي از صنايع در جهت رفع نياز موجود تمركز نمايد و در اين مسير با استفاده از فرصتهای مطلوب بازار ، جايگاه خود را در كشور در بين رقبا ارتقا دهد و با شعار مشتري مداري و كيفيت محوري، در جهت توسعه و آباداني ايران عزيز اسلامي نقش آفريني نمايد.
ترکیب تخصصی اعضای هیأت مدیره و معاونان این شرکت به گونه ایست که گنجینه ارزشمندی از تجربه و دانش تخصصی را در حوزه های مالی و سرمایه گذاری، فنی و اجرایی، و صنعتی و تجاری در اختیار مجموعه نهاده که این امر در اخذ تصمیمات منطقی با لحاظ منافع و مصالح اصولی سازمان و مشتریان اعم از پیمانکاران ، کارفرمایان، سرمایه گذاران، خریداران و ... نقشی انکار ناپذیر دارد.
اهتمام خانواده بزرگ توسعه سپاهان در اين سالها آن بوده كه با بهره مندي از نيروي انساني بومي دانش محور و متعهد خويش و استفاده از تكنولوژي روز دنيا ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف خود و بررسي دقيق فرصتها و تهديدهاي محيطي، بر غناي توانمندي خويش در صنايع مختلف بيفزايد و حتي در شرايط دشوار تحريمها و بحرانهاي داخلی و بین المللی به چرخش چرخه صنعت و اقتصاد كشور ياري رساند که البته حاصل این اهتمام در فعالیتها و پروژه های انجام شده نمایان است.
سرویس آب و هوا
اشکال در دریافت اطلاعات